Bảo Thy

Bảo Thy

Вьетнамская певица
Нет событий

Bảo Thy

Female Vietnamese singer and actress. In 2010, she took the lead role in the comedy film :vi:Công Chua Teen Va Ngũ Hổ Tương.
Развернуть текст