Son Tung M-Tp

Son Tung M-Tp

Вьетнамский певец
Нет событий

Son Tung M-Tp

Vietnamese singer-songwriter. Most of his songs, such as "Cơn mưa ngang qua", "Em của ngay hôm qua", "Chăc ai đo sẽ vê", "Thai Binh mô hôi rơi", "Không phải dạng vưa đâu", "Khuôn mặt đang thương", "Âm thâm bên em", "Chung ta không thuộc vê nhau", and "Lạc trôi", became big hits and earned the top ranking in Vietnamese music charts.
Развернуть текст